Weboldalunk technikai okok miatt átmenetileg fel van függesztve.

Feltételek a személyes adatok védelmérőlI.

Általános rendelkezések

 1. Az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása és az ilyen adatok szabad mozgása tekintetében történő védelméről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 4. cikkének (7) bekezdésében említett személyes adatkezelője az Internet-Handel s.r.o., cg.: 24141828, székhely: náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 Smíchov (továbbiakban: “adatkezelő”).

 2. Az adatkezelő adatai:

  cím: Internet-Handel s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 Smíchov
  email: info@megakonyvek.hu

 3. Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 4. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

II.

A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

 1. Az adatkezelő feldolgozza a személyes adatokat, amelyeket megadtak neki vagy azon személyes adatokat, amelyeket az adatkezelő az Ön megrendelésének teljesítéhez kapott.

 2. Az adatkezelő feldolgozza az Ön szerződésének teljesítéséhez szükséges azonosító és kapcsolattartási adatokat.

III.

A személyes adatok feldolgozásának jogszerű indoka és célja

 1. A személyes adatok jogszerű indokai a következők
  • a szerződés teljesítése Ön és az adatkezelő között a GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont szerint
  • az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen marketing biztosításában (különösen az üzleti értesítések és hírlevelek küldése) a GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pont szerint
  • Az Ön hozzájárulása a közvetlen marketing célú feldolgozáshoz (különösen az üzleti értesítések és hírlevelek küldése) a GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont szerint összefüggésben a 480/2004. sz. törvény 7. §-ának (2) bekezdésével, az információs társaságok egyes szolgáltatásairól,hogy az áru vagy a szolgáltatás nem volt megrendelve.

 2. A személyes adatok feldolgozásának célja
  • a megrendelésének végrehajtása Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése; a megrendelések során személyes adatokra van szükség, melyek fontosak a megrendelés sikeres végrehajtásához (név, cím, kapcsolat), a személyes adatok megadása feltétele a szerződés megkötésének és teljesítésének, a személyes adatok megadása nélkül az megbízott a szerződést nem tudja megkötni vagy teljesíteni.
  • üzleti tájékoztatás és egyéb marketing tevékenységek elvégzése

 3. A GDPR 22. cikke értelmében nincs automatikus, egyéni döntéshozatal.

IV.

Az adatok tárolásának ideje

 1. Az adatkezelő megőrzi a személyes adatokat
  • az adatkezelő és Ön közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához szükséges ideig és a szerződéses kapcsolatokból eredő követelések gyakorlására (a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 15 évig).
  • Mindaddig, amíg a személyes adatoknak a marketing célú feldolgozásához való hozzájárulást visszavonják, legfeljebb 10 évig, ha a személyes adatokat beleegyezés alapján dolgozták fel.

 2. A megőrzési időszak végén az adatkezelő törli a személyes adatokat.

V.

A személyes adatok címzettjei (alvállalkozói tisztviselő)

 1. A személyes adatok címzettjei olyan személyek, akik
  • részt vesznek az áruk / szolgáltatások / szerződés alapján történő megvalósításában,
  • webáruház szolgáltatások működtetése és további szolgáltatásokkal összefüggésben, a webáruház működésével
  • marketing szolgáltatások biztosítása.

 2. A rendszergazda nem szándékozik a személyes adatokat továbbítani egy harmadik országba (nem EU országba) vagy nemzetközi szervezetnek.

VI.

Az Ön jogai

 1. A GDPR feltételei szerint Önnek joga van
  • a személyes adatokhoz való hozzáféréshez a GDPR 15. cikke alapján
  • a személyes adatainak a GDPR 16.cikke szerinti javításához, vagy a feldolgozásának korlátozása a GDPR 18. cikke alapján
  • a GDPR 17.cikke szerint a személyes adatok törléséhez
  • a GDPR 21.cikke értelmében a feldolgozás elleni tiltakozáshoz
  • az adatátvitelhez a GDPR 20. cikke alapján
  • a feldolgozáshoz való hozzájárulás visszavonása írásban vagy elektronikusan ezen feltételek 3. cikkében említett adatkezelő címére vagy e-mailjére.

 2. Emellett joga van panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, ha úgy gondolja, hogy személyes adatai megsértésre kerültek.

VII.

A személyes adatok védelme

 1. Az adatkezelő kijelenti, hogy minden szükséges műszaki és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok védelme érdekében.

 2. Az adatkezelő technikai intézkedéseket tett az adattárak és a papír formában való adattárak biztosítására, különösen jelszavak, titkosítások, biztonsági mentések.

 3. Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatok hozzáféréséhez csak az általa meghatalmazott személyeknek van hozzáférése.

VIII.

Záró rendelkezések

 1. Az online rendelési űrlap elküldésével megerősíti, hogy a vásárlási szerződés megkötése céljából megismerkedett a személyes adatok adatvédelmi irányelveivel, és ezt teljes egészében elfogadja.

 2. Ön elfogadja a személyes adatok védelmének feltételeit és engedélyt ad személyes adatok marketing célból történő feldolgozására, az internetes formanyomtatvány jelölésével. A beleegyezésének megerősítésével Ön tudomásul veszi, hogy ismeri az adatvédelmi irányelvet és azt teljes egészében elfogadja.

 3. Az adatkezelő jogosult ezen feltételek megváltoztatására. Az adatvédelmi irányelvet közzéteszi webhelyén és ezen feltételek új verzióját elküldi az Ön e-mail címére, amelyet az adatkezelőnek adott meg.

Ezen feltételek 2018. május 25-én lépnek hatályba.